Renovering av Svea

Gården Svea trenger en skikkelig oppreisning og renovering.

27072011292_resize2

Slik så det ut en gang i tiden 🙂

svea8ny

Slik så det ut da jeg flyttet hit våren 2011.

Men etter litt maling og hagearbeid så fikk stedet en helt annen sjarm. Det ble et lite paradis 🙂

Svea 1

20160908_103901

Men nå er det ikke bare utvendig som trengs oppussing.  Huset har en kjeller som er utrolig fuktig.  Dreneringen rundt huset er ikke av det beste. Det fungerer ikke i det hele tatt.  Det kommer mye vann ned fra skogen og det går mot huset. Det er gravd en drensgrøft mot skogen men det kommer vann også nedenfor den grøften.  Grunnmuren er ikke blitt gjort vanntett da kjøkkendelen av huset ble bygd på 50-tallet. Så vann fra yttersiden trenger i gjennom muren og inn i kjelleren.  Det heller ikke takrenner på huset så alt regnvannet kommer siger også i gjennom muren.

En årsak til fuktigheten i kjelleren er også at da de skiftet ut septiktanken for litt over 20 år siden så glemte de å kople til avløpet fra kjøkkenet til de nye rørene. Så alt vann fra kjøkkenet har gått rett på gulvet i kjelleren. Kjelleren er delvis jord og betonggulv. Og det har vært et drensrør ut fra kjelleren. Men det var knekt og tett. Jeg gravde opp på yttersiden og la nytt drensrør men det har også nå godt tett.  Slike rør er ikke beregnet på vann fra kjøkkenet.  Så det jeg nå må gjøre er å eventuelt grave opp igjen drensrøret foran huset og grave bak huset og støpe ny mur som er tett og drenere terrenget. Og så må jeg få slått hull i muren som ligger under mellom kjøkkenet og badet slik at jeg får koplet avløpet fra kjøkkenet inn på resten av avløpene som ligger under badegulvet.

20160908_102025

Her kan man tydelig se hva jeg har å slite med av fuktighet i kjelleren. Her har det tidligere stått vann 50-60 cm opp på veggen. Kloakken fra kjøkkenet går direkte på gulvet. Det har blitt satt på et rør for å prøve å lede mesteparten av vannet ned i drensrøret og ut.

20160908_120545

Her ledes vannet fra kjøkkenet ned til drensrøret 🙁

20160908_102044

Denne pumpen må brukes med jevne mellomrom for å få ut vannet som renner inn fra yttersiden og vannet fra kjøkkenet som ikke drensrøret tar unna.

20160908_120501

20160908_120406

Her kan man se hvor vannet trenger inn i kjelleren fra baksiden på huset. Grunnmuren er ikke tettet på yttersiden.

20160908_102031

Det er ganske fuktig hele tiden i kjelleren.

20160908_101728

En annen ting er vannrørene i huset. De må skiftes ut alt sammen. De er ikke godkjent av forsikringselskapet. En lekkasje her vil ikke gi 5 øre i erstatning. Dette har blitt montert av en som ikke ante hva han gjorde for over 20 år siden.

20160908_102226

Og så har jeg en falleferdig pipe. Dette er pipa til stua. Den har også blitt satt opp av en som overhodet ikke viste hva han gjorde den gang. Den må skiftes snarest. Får vel fyringsforbud i vinter.

20160908_102139

Og så var det denne bakveggen som ble angrepet av stokkmaur i sommer. Alt panel måtte av og den er behandlet med gift. Det ble også oppdaget at det en gang i tiden har vært brann her. Denne veggen må tjærebeises og ha på nytt panel.

Min webside